Pod Černým mostem, 577 Semily, 51301

jakemoto@seznam.cz

+420 605 272 589

půjčovna obytných vozů

Podmínky

  • řidičský průkaz skubiny B, minimálně věk řidiče 21 let. Musí být předložen spolu s jiným dokladem totožnosti při podpisu nájemní smlouvy
  • v případě řízení vozu jiným řidičem než je uvedeno v nájemní smlouvě, veškerou odpovědnost přebírá nájemce
  • nájemce se zavazuje užívat obytný vůz k účelům odpovídající technickým parametrům a typového charakteru obytného vozu
  • zákaz odtahu jiného vozidla s pronajmutým obytným vozem
  • zákaz provádění jakýchkoliv úprav na/ve vozu
  • přísný zákaz kouření v prostorách obytného vozu
  • zákaz domácích mazlíčků (psy a kočky)

Předání a vrácení vozidla

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s dvěma plnými láhvemi propanu ,plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC. Dále pronajímatel poskytne nájemci předávací listy s veškerým vybavením, které si nájemce zkontroluje. Na reklamace v den návratu nebude brán zřetel. Vůz je přebírán s čistým povlíknutým povlečením. Nájemce si vždy zkontroluje stav dek, polštářů a matrací viz. předávací protokol.

Nájemce vůz vrací se stejným stavem paliva jako jej převzal. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vůz nesmí být při vrácení hrubě znečištěn a musí být vyprázdněna odpadní nádrž chemického WC. Běžné znečištění interiéru a exteriéru nájemce uklidí, nádrž odpadní vody nemusí být vyprázdněna. Při velkém znečištění bude účtován poplatek za úklid.  Nájemce vždy vrací vůz ve stavu v jakém ho přebral (navíc svlečené povlečení a prostěradla a běžný úklid).

Tarify, platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % z celkového nájemného sloužící zejména pro blokaci termínu (při rezervaci 5 dnů a méně před prvním dnem pronájmu činí záloha 100 % celkového nájemného a je splatná ihned).

Případný doplatek nájemného a servisní poplatek zaplatí nájemce bezhotovostně nebo v hotovosti (při převzetí vozu) nejpozději 5 dnů před převzetím vozuKauci ve výši 25 000 Kč (nebo dle domluvy) zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 3 pracovní dny před převzetím vozu nebo v hotovosti při převzetí vozu.

Nájemné zahrnuje pronájem kempingového vybavení a dalšího příslušenství.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli na čísle (+420) 605 272 589 a konzultovat její řešení. Při jakékoli nehodě, živelní události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření.

Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Pojištění vozu

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 20 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození pouze čelního skla se spoluúčast nájemce nevyžaduje. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Storno poplatky

– 50 – 36 dní před termínem zapůjčení 30 % ze zálohy.

– 35 – 21 dní před termínem zapůjčení 50 % ze zálohy.

– 20 – 11 dní před termínem zapůjčení 80 % ze zálohy.

– 10 dní před termínem zapůjčení 100 % ze zálohy.

– Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací